SAMENWERKING

De therapeut van Hart voor kinderoefentherapie werkt samen met verschillende therapeuten, scholen en instanties:

* Islamtische Basisschool An Nasr en Basisschool De Zes Wielen: Voor begeleiding van kinderen op het gebied van fijne motorische vaardigheden, schrijfvaardigheden en/of de grove motorische vaardigheden op school (binnen de context).

* De kinderoefentherapeut heeft regelmatig overleg met andere (zorg) disciplines en leerkrachten op school.

* Huisartsen in de regio Amsterdam en Alkmaar voor het doorverwijzen van patiënten en het aanleveren van de verslaglegging (met toestemming van de patiënt).

* Tevens heeft zij een aantal keer per jaar intercollegiaal overleg Kinderoefentherapie om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, casussen en wetenschappelijke artikelen te bespreken etc.