Op de foto een onderdeel van de M ABC2 motorisch onderzoek

 

ONDERZOEK EN BEHANDELING

 

Leeftijdscategorie vanaf 4 t/m 16 jaar

Kinderoefentherapie is gericht op het onderzoeken en behandelen van kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand.

Mogelijke verwijsindicaties voor deze leeftijdsgroep zijn:

Een trage of afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grofmotorische vaardigheid, balvaardigheid, fijn motorische vaardigheid, oog/hand cöordinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie

  • Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag.
  • Vaak vallen
  • Onhandigheid

Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen samengaan met cognitieve en/of gedragsmatige problemen (bijv: ADHD, ADD, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie) .

MOTORISCH ONDERZOEK

Voor het motorisch onderzoek maken wij gebruik van meetinstrumenten, hieronder de meest voorkomende:

  •  M ABC 2, motorisch onderzoek
  •  SOS-2-NL / BHK schrijfmotorische observatie
  •  Beery VMI/VP onderzoek lichaamsschema en ruimtelijke ontwikkeling
  •  Aanvullende kwalitatieve observaties

VERSLAGLEGGING

Na het onderzoek volgt een verslag van het onderzoek en, indien therapie geïndiceerd is, een behandelplan. Dit wordt tussentijds geëvalueerd en afgerond met een eindrapportage.

Hillegomstraat 12-14  · 1058 LS Amsterdam · mail: hartvoorkinderoefentherapie@gmail.com · KVK: 68586736 · © Copyright 2019 · Hart voor kinderoefentherapie · VvOCM 

Platform kinderoefentherapie · Sitemap · Algemene voorwaarden · Disclaimer · Hart voor kinderoefentherapie